Publikumsvert

Publikumsvertene er festivalens ansikt utad mot vårt publikum. De sørger for at publikum føler seg godt ivaretatt på våre konserter. Dette innebærer køhåndtering, salg og validering av billetter, og sikring av publikums trygghet og trivsel. Hvis du kan håndtere hektiske publikumsinnslipp med et smil, vil du kunne løse disse oppgavene med den opplæring vi gir deg. Arbeidstid: Kveld.

Tilbake til oversikt