Foto

Liker du å fotografere? Denne gruppen sørger for å ta bilder og filme under festivalen, primært på konsertene. Vi samarbeider tett med media-redaksjonen. Her får du mulighet til å ta mange konsertbilder. Du må ha erfaring med og interesse for foto. Arbeidstid: dag/kveld.

Tilbake til oversikt