Media

Denne gruppen sørger for å tilrettelegge for pressens arbeid før og under festival. Vi arbeider med å utvikle gode historier og produserer tekster. Vi har ansvar for kontaktskapende arbeid overfor norsk og internasjonal presse og ansvar for publisering i sosiale medier. Vi samarbeider tett med foto-redaksjonen. Passer for deg med interesse for kommunikasjon og gjerne erfaring fra pressearbeid. God muntlig og skriftlig formuleringsevne er viktig. Arbeidstid: dag/ettermiddag.

Tilbake til oversikt