Media

Denne gruppen sørger for å tilrettelegge for pressens arbeid før og under festivalen. Vi arbeider med å utvikle gode historier og produserer tekster. Vi har ansvar for kontaktskapende arbeid overfor norsk og internasjonal presse og publisering i sosiale medier. Vi samarbeider tett med foto-redaksjonen. Vi søker deg som har interesse for kommunikasjon og gjerne erfaring fra pressearbeid. Dette passer også bra for deg som studerer journalistikk/kommunikasjon/mediefag og som ønsker relevant erfaring. God muntlig og skriftlig formuleringsevne er viktig. Arbeidstid: dag/ettermiddag.

Tilbake til oversikt