Profilering

Denne gruppen har hovedkvarter på festivalkontoret, men som en del av denne gruppen, vil du farte mye rundt på spillestedene. Som en del av denne gruppen er du med på å sørge for at alle spillestedene framstår med festivalens visuelle profil. Vi monterer bannere, flagg, roll-ups, plakater og annet PR-materiell. Vi har også ansvar for sponsorprofilering. Arbeidet foregår stort sett på ettermiddag/kveld avhengig av konsertprogrammet.

Tilbake til oversikt