Stedsansvarlig

Som stedsansvarlig er du Oslo Jazzfestivals kontaktperson ute på spillestedene. Oppgaven til stedsansvarlig er å være bindeleddet mellom artist, spillestedets personell og Oslo Jazzfestival på konsertdagen. Som stedsansvarlig sørger du også for at musikerne føler seg godt ivaretatt på våre konserter. I denne gruppen yter du både service og fungerer som en koordinator.

Tilbake til oversikt