Stedsansvarlig

Stedsansvarlig er Oslo Jazzfestivals kontaktperson ute på spillestedene. Oppgavene til stedsansvarlig er å være bindeleddet mellom artist, spillestedets personell og Oslo Jazzfestival på konsertdagen. Stedsansvarlig sørger også for at musikerne føler seg godt ivaretatt på våre konserter, og er på denne måten både en person som skal yte service og fungere som en koordinator.

Tilbake til oversikt