Nordisk Showcase i samarbeid med Talent Norge

15. juni 2017

Det er med stor glede at vi på en og samme dag kan offentliggjøre årets Nordisk Showcase-band og vårt nye samarbeid med Talent Norge!

Talentprogrammet Nordisk Showcase er Oslo Jazzfestivals tilbud til unge talentfulle band og musikkstudenter innen rytmisk musikk. Fra 2017 styrkes satsingen gjennom bidrag fra Talent Norge og Bergesenstiftelsen. Nå er 12 band med totalt over 60 musikere klare.

– Nordisk Showcase er en av få arenaer i Norden der nye talenter innen jazz både kan få vist seg frem og videreutviklet sitt talent med mesterklasser ledet av etablerte jazzmusikere. Satsingen har siden 2015 vært begrenset til 6 band med ca. 25 musikere pr år. Samtidig har satsingen raskt etablert seg som et attraktivt konsept for unge jazztalenter, sier festivalsjef Edvard Askeland. – Antallet bandsøknader økte betraktelig fra 43 i 2015 til 89 søknader i 2016 og i år mottok vi over 90 søknader. Bidraget fra Bergesenstiftelsen og Talent Norge gjør at vi i år kan presentere hele 12 spennende nye band med totalt 62 unge talenter, sier Askeland.

Årets band er: JUNO (Norge), Calle Stenman Kvintett (Sverige), Master Oogway (Norge), trioen Christian Balvig, Frederik Bülow, Adrian Christensen (Danmark), Odd Frank (Sverige), Signe (Finland), Jazzkorpsensemblet (Norge), Visit Finland (Danmark og Finland), I Was Before (Norge), Juniper Tree (Sverige), Beloveds (Sverige). I tillegg presenteres INIT. fra Sør Afrika.

– Vi er glade for å kunne bidra til en styrking av talentsatsingen til Oslo Jazzfestival, sier daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad. – Nordisk Showcase bygger på et ønske og behov hos nyutdannede, unge jazzmusikerne om utviklingsmuligheter og nettverksbygging. Gjennom bidraget fra oss og fra Bergesenstiftelsen styrkes og utvides nå satsingen slik at flere unge talenter får etablert kontakt med bransjen og tilført verdifull kompetanse i en avgjørende fase av karrieren. Vi håper at talentsatsingen vil føre til økt engasjement omkring jazz og improvisert musikk blant unge, noe som er viktig for rekrutteringen og utbredelsen av sjangeren, sier Mediaas Jørstad.

Av tidligere deltakere på Nordisk Showcase kan Rohey trekkes frem. De deltok på Nordisk Showcase i 2015 og er i år aktuelle med et internasjonalt kritikerrost debutalbum og er et av Oslo Jazzfestivals headlinernavn.

Stor bredde av aktiviteter

I løpet av festivalen introduseres talentene for festivalens artister, internasjonale jazzjournalister og bransjefolk. De deltar i mesterklasser og bransjekurs med ulike temaer, spiller egne konserter og varmer opp for andre artister.

I tillegg samarbeider festivalen med Oslo Fengsel, noe som innebærer at musikerne i Nordisk Showcase arrangerer en minifestival i luftegården på rusavvenningstilbudet Stifinner’n og inne ved cellene i fengselet.

– Oslo Jazzfestival har lenge jobbet for å legge til rette for talentutvikling og kompetanseutveksling for alle høyskolene som arbeider med jazz og improvisasjon. Samarbeidet med Oslo Fengsel gir oss her en ekstra dimensjon. Nytt i år er et økt fokus på musikkbransjekunnskap. Vårt mål er at vi gjennom Nordisk Showcase etablerer en viktig nordisk møteplass for talentfulle jazzmusikere i Norden, der de kan møte bransjen, lære av forbilder og opptre for publikum i ulike settinger, sier festivalsjef Edvard Askeland.

Om Oslo Jazzfestival og Nordisk Showcase

Oslo Jazzfestival er en ideell stiftelse som i uke 33 hvert år arrangerer en ukelang festival med 60-70 konserter på 15-18 spillesteder i Oslo sentrum. Festivalen dekker alle jazzens stilarter, og har siden 1986 etablert seg som en av Norges største jazzfestivaler.
Nordisk Showcase pågår under festivalen og er innrettet mot musikere i alderen 20 til 30 år som studerer eller nylig er ferdige med en bachelor- eller mastergrad innen rytmisk musikk. Oslo Jazzfestivals programråd står for utvelgelsen av bandene. Norges musikkhøgskole er en hovedsamarbeidspartner i satsingen, i samarbeid med NTNU og et nettverk av høgskoler i Norge og Norden som synliggjør Nordisk Showcase i sine respektive land.

Om Talent Norge

  • Talent Norge ble stiftet 21.1.2015 av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten v/Kulturdepartementet med formål om å bidra til talentutvikling på høyt nivå innen kunst og kultur.
  • Talent Norges investeringer har bidratt til opprettelse av nærmere 1500 talentplasser til en verdi av over 130 millioner kroner, hvorav over 80 millioner er fra private bidragsytere.
  • Alle satsinger gjøres i samarbeid med toneangivende miljøer og institusjoner og det økonomiske bidraget er direkte knyttet til talentutviklingen som skapes og utføres i det enkelte prosjekt.
  • Talent Norges arbeid skal stimulerer til deling av kompetanse om talentutvikling på tvers av genre.