Festivalresepsjon

Festivalresepsjonen er det første folk møter når de henvender seg til festivalen. Her hentes alle akkrediteringer til frivillige, musikere, presse og gjester. Festivalresepsjonen fungerer også som en informasjonssentral for festivalen, så det er en fordel om du kjenner til organisasjonen, festivalprogrammet og Oslo by. Festivalresepsjonen bruker pc og webbusiness som arbeidsverktøy samt android/iphone for festivalappen. Du vil få informasjon og opplæring i de forskjellige verktøyene i forkant. Arbeidstider vil være dag- og kveldstid under festivaluka.

Tilbake til oversikt