Festivalresepsjon

Festivalresepsjonen er det første folk møter når de henvender seg til festivalen. Her hentes alle akkrediteringer til frivillige, musikere, presse og gjester. Festivalresepsjonen fungerer også som en informasjonssentral for festivalen, så det er en fordel å kjenne til organisasjonen, festivalprogrammet og Oslo by. Festivalresepsjonen bruker pc og webbusiness som arbeidsverktøy samt android/iphone for festivalappen. Opplæring og informasjon i de forskjellige verktøyene vil bli gitt i forkant, og arbeidstider vil være dag- og kveldstid under festivaluka.

Tilbake til oversikt