13. - 19. AUG 2023
Program
13/08/2022

Balansemerket

Oslo Jazzfestival er tildelt Balansemerket for sitt arbeid for et tryggere musikkliv.

En av Oslo Jazzfestivals verdier i den nylig vedtatte strategiplanen er å være inkluderende, og et viktig strategipunkt er å være en trygg arena for publikum, musikere og festivalstab. To viktige verktøy i denne kontinuerlige prosessen gode varslingsrutiner og etiske retningslinjer.

Oslo Jazzfestival skal være en trygg arena for alle, enten en er frivillig, musiker, publikummer, ansatt, samarbeidspartner, innleid arbeidskraft eller på annen måte tilknyttet festivalen. Oslo Jazzfestival stiller derfor likeverdige krav til alle involverte aktører. Festivalens etiske retningslinjer er basert retningslinjene utarbeidet av Norsk Jazzforum, men tilpasset en organisasjon som oss. Alle involverte aktører skal avstå fra maktmisbruk, fysisk vold, mobbing, trakassering, utfrysing og seksuell trakassering. Alle opptre som gode medmennesker og behandle alle de kommer i kontakt med via festival med høflighet og respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

Som et ledd i dette arbeidet har festivalen blitt tildelt Balansemerket av Balansekunst.

Balansemerket er en merkeordning mot diskriminering og seksuell trakassering i kulturlivet. Vi tilbyr kursing, veiledning og verktøy for å bistå kunst- og kulturvirksomheter i deres arbeid for et tryggere og mer inkluderende arbeidsmiljø.

13. - 19. AUG 2023

Generelle henvendelser og booking:info@oslojazz.no22 42 91 20