• Blostrupmoen

    Når minuttene teller er det avgjørende å vite hva en skal gjøre – og å tørre å gjøre det! Blostrupmoen har kurset over 100 000 personer i livreddende førstehjelp – inkludert Oslo Jazzfestival, og plassert ut førstehjelpsutstyr og hjertestartere over hele landet.

    Oslo Jazzfestivals frivillige på kurs med Blostrupmoen i 2016.

  • Kontakt Blostrupmoen