Kjøp billett

Seniorjazz

For andre gang arrangerte Oslo Jazzfestival sykehjems- og eldresenterturné i Oslo.

22. november 2019

Oslo Jazzfestival er opptatt av at alle skal få tilgang til live kvalitetsjazz. I samarbeid med Oslo kommune og Den kulturelle spaserstokken arrangerte festivalen for andre gang turné til sykehjem og eldresentere i Oslo.

I perioden 11. – 15. november sendte Oslo Jazzfestival selveste Hot Club de Norvège på Oslo-turné til Harevein Nordre Aker, Eldresenteret Kuben, Grefsenhjemmet, Sagenehjemmet, Akerselva Sykehjem, Bøler Omsorg+, Romsås Sykehjem, Kampen Omsorg+, Midtåsenhjemmet, Ljabrubakken Omsorg+, Lilleborg helsehus, Nordberghjemmet, Uranienborghjemmet og Årvoll Omsorgssentert.

Takk til Oslo Kommune, Hot Club de Norvège og alle som tok i mot bandet på turnéen.