Nordisk Showcase er Oslo Jazzfestivals tilbud for unge talentfulle band og musikkstudenter. Se søknadsskjema på siden eller kontakt oss på showcase@oslojazz.no (stengt for 2017). Send oss informasjon om prosjektet, besetning og musikklinker, og merk søknaden med «Nordisk Showcase»

 

NORDISK SHOWCASE 2017

  • Siste søknadsfrist for band er 15.mai
  • Ankomst Oslo 15.august
  • Nordisk Showcase med mesterklasser 15. til 19.august
  • Hjemreise 20.august

Showcasebandene har to konserter hver på OJF, og får muligheten til å varme opp for andre artister i programmet + jamsessions. Det legges opp til eksklusive møter med festivalartistene og musikkbransjen gjennom mesterklasser, workshops og seminarer.

Programrådet går igjennom søknadene i mai, og kontakter alle band. Nordisk Showcase er ikke honorert, men musikerne får dekket reise, kost og losji, festivalpass og mesterklasser. Ved spørsmål kan dere kontakte oss på showcase@oslojazz.no or +47 22 42 91 20.