Vil du spille på Oslo Jazzfestival?

Oslo Jazzfestival mottar veldig mange henvendelser om spillejobb hvert år. Festivalens programråd og administrasjonen lytter til musikken som blir sendt inn, og administrasjonen leser alle e-poster og brev, men vi har dessverre ikke mulighet til å svare utfyllende på alle henvendelser.

Oslo Jazzfestival har ikke en endelig frist for booking, men festivalen begynner arbeidet med programmet i september og er vanligvis ferdig innen utgangen av mars.

Henvendelser om spillejobb kan sendes pr. e-post til info@oslojazz.no med musikklinker og informasjon om artist/band. NB. Vennligst ikke send musikkfiler som vedlegg. CD-er og demoer kan sendes til Oslo Jazzfestival, Sentralen, Boks 183, 0102 Oslo