• Samspill

    Samspill er en interesseorganisasjon for profesjonelle, internasjonale musikere og utøvere av globale kunstuttrykk i Norge, som i 20 år har jobbet for formålet om mer mangfold i kulturlivet, gjennom å fremme medlemmene og deres interesser.
    Samspill tilbyr veiledning og kurs til medlemmene, for å styrke deres kompetanseheving, karriereutvikling og profesjonalisering.

    Samspill fungerer som er et bindeledd og døråpner mellom artister, arrangører, festivaler, organisasjoner og tilskuddsytere, og produserer også konserter i samarbeid mellom våre medlemmer og arrangører.

  • Kontakt Samspill