• Talent Norge

    • Talent Norge ble stiftet 21.1.2015 av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten v/Kulturdepartementet med formål om å bidra til talentutvikling på høyt nivå innen kunst og kultur.
    • Talent Norges investeringer har bidratt til opprettelse av nærmere 1500 talentplasser til en verdi av over 130 millioner kroner, hvorav over 80 millioner er fra private bidragsytere.
    • Alle satsinger gjøres i samarbeid med toneangivende miljøer og institusjoner og det økonomiske bidraget er direkte knyttet til talentutviklingen som skapes og utføres i det enkelte prosjekt.
    • Talent Norges arbeid skal stimulere til deling av kompetanse om talentutvikling på tvers av genre.
  • Kontakt Talent Norge