11. - 17. AUG 2024
Program
Bergesenstiftelsen

Bergesenstiftelsen er en privat stiftelse som støtter allmennyttige formål, i særlig grad innen kulturelle og humanitære samfunnsområder.

Bergesenstiftelsen er selveiende, og man kan si stiftelsen «eies av sitt formål». Formålet er å bidra til å realisere allmennyttige prosjekter. Bergesenstiftelsen ble opprettet i 1975. Siden den gang har stiftelsen bidratt til å realisere en rekke prosjekter innen flere samfunnsområder og med ulike initiativtakere.

En allmennyttig stiftelse arbeider på andre måter enn interesseorganisasjoner og næringsdrivende stiftelser. Bergesenstiftelsen er både en mulig alternativ og supplerende finansieringskilde for å realisere allmennyttige prosjekter, der disse ikke fullt ut kan finansieres av det offentlige eller markedet.

Image of sponsor
11. - 17. AUG 2024

Generelle henvendelser og booking:info@oslojazz.no22 42 91 20
Følg oss:FacebookInstagram
Kode:Bjerk


Image of sponsorImage of sponsorImage of sponsorImage of sponsorImage of sponsorImage of sponsor