11. - 17. AUG 2024
Oslojazz Ung

Oslojazz Ung

Oslojazz Ung er Oslo Jazzfestivals nye satsing for å sørge for at jazzen som sjanger stadig er like vital og i utvikling, og for å rekruttere unge musikere og publikummere inn i jazzens verden.

OJF har over lengre tid jobbet målrettet med rekruttering av barn, ungdom og studenter til å være en del av festivalens kjerne. Som et ledd i festivalens arbeid med strategien får denne satsingen et løft i 2022, og vi ønsker å jobbe videre med utviklingen i 2023 og kommende år.

Denne nye satsingen har nå fått navnet Oslojazz Ung og inkluderer:

  • Workshops for barn i alderen til 6 til 16 år
  • Barne- og familiekonserter
  • Talentsatsingen Oslojazz Talent (tidligere kjent som Nordisk Showcase) som er rettet mot jazzmusikere i høyere utdanning
  • Samarbeid med Norges Musikkhøgskoles Serendip-festival, av og for jazzstudenter
  • Samarbeid med Akershus og Oslos Ungdomsjazzorkester
  • Tilrettelegging for unge frivillige
  • Praksisopphold for medievitenskapsstudenter ved Universitetet i Oslo
  • Praktikantstillinger i samarbeid med Creative Industries ved BI

<Tilbake