11. - 17. AUG 2024
Frivillig

Frivillig

Oslo Jazzfestival har en stor frivilligorganisasjon som er med på å skape fantastiske opplevelser for publikum så vel som musikere. Vil du være en del av dette enorme og spennende fellesskapet?

Påmelding

Frivilligpåmelding 2024 finnes i dette skjemaet

Hva innebærer det å være frivillig på Oslojazz?

Hos oss kan du velge mellom en rekke spennende jobber bak festivalkulissene og bidra til å gi Oslos befolkning en fantastisk uke med jazz, samtidig som du selv blir kjent med nye mennesker og får mange flotte musikkopplevelser.

Hva kan jeg jobbe med?

 • Det er mange spennende oppgaver som skal gjennomføres, så du kan selv velge noe som passer med dine interesser. Hver gruppe har 1-2 gruppeledere som vil være din arbeidsleder under festivalen
 • Gruppene er fordelt i to avdelinger: Kommunikasjon og produksjon:
 • Kommunikasjon består av: publikumsvertskap, sosiale medier, foto, festivalresepsjonen og dekor.
 • Produksjon består av: artistversap, teknisk, transport og jazzkantina.
 • Se lengre ned på siden for en mer utfyllende beskrivelse av de enkelte gruppene.

Hvor mye må jeg jobbe?
Frivillige jobber normalt 15 timer til sammen. Dette kan for eksempel være 1-2 lange vakter eller 3-4 korte vakter.

Hva kan jeg jobbe med?
Det er mange spennende oppgaver som skal gjennomføres, så du kan selv velge noe som passer med dine interesser. Oppgavene er delt inn i egne grupper med ledere som gir deg den opplæringen du trenger.

Hva får jeg for å være frivillig?

 • Festivalpass
 • Festivaltrøye
 • Kick-off samling i juni
 • Frivilligfest etter festivalen
 • Attest på forespørsel

Produksjon:

 • Teknisk: Sørger for at nødvendig utstyr på scenene kommer opp og ned til riktig tid. Gruppa har også ansvar for at høyttalere flyttes og at instrumentene kommer til riktig sted
 • Transport: Sjåfør for artistene, og bringe utstyr til/fra leverandører og konsertscener
 • Jazzkantina: Sørger for at fellesområdet er festivalens triveligste møtepunkt for frivillige, artister og gjester som kommer hit for å mingle og spise gode måltider. Gruppa har også ansvar for å organisere og servere lunsj og middag
 • Artistverter: Kontaktperson for artistene. Sørger også for at musikerne føler seg godt ivaretatt, følger opp tidsplaner og besørger mat og drikke på spillestedene

Kommunikasjon:

 • Publikumsverter: Har ansvar for køhåndtering, salg, validering av billetter samt å ivareta publikum på festivalens konserter.
 • Sosiale medier: Ansvar for publisering på festivalens kanaler i sosiale medier
 • Foto: Denne gruppa fotograferer og filmer under festivalen, primært på konsertene
 • Festivalresepsjon: Har ansvar for akkrediteringer til frivillige, musikere, presse og gjester. Resepsjonen fungerer også som en informasjonssentral. Resepsjonen har også et uteteam som henger opp plakater i byrommet og deler ut programmer/flyere (tidl. promogruppa).
 • Dekor: Sørger for at spillestedene fremstår med festivalens visuelle profil. Monterer bannere, flagg, roll-ups og annet PR-materiell. Vi har også ansvar for sponsorprofilering.

Dersom du har spørsmål knyttet til arbeidsoppgaver eller påmelding kan du sende en epost til frivillig@oslojazz.no.

<Tilbake